اساتید دارای پتنت بین‌المللی گرنت شده پایه تشویقی دریافت می‌کنند
برای نخستین بار صورت می‌گیرد
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران از اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی دارای پتنت بین‌المللی گرنت شده برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی تهران و کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار