شرایط نقل و انتقال اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اعلام شد
رئیس مرکز امور هیئت‌علمی وزارت بهداشت، شرایط نقل و انتقال اعضای هیئت‌علمی متقاضی انتقال به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار