کشف حجاب در انظار و معابر عمومی جرم‌انگاری شده است / صاحبان خودرو‌های جریمه شده مجاز به شکایت هستند؟
در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است. کشف حجاب، جرم مشهود است و ضابطان موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار