خوش خدمتی عبدالحمید به موساد در روز قدس
عبدالحمید اسماعیل زهی در ادامه خوش خدمتی‌هایش به رژیم رو به زوال صهیونیستی، خواستار به رسمیت شناختن این رژیم اشغالگر و سازش با آن شد!
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار