موانع مشارکت دانشجویان در برگزاری کرسی‌های آزادندیشی رفع می‌شود
دومین جلسه کارگروه مشورتی بازبینی و اصلاح آیین‌نامه کرسی‌های آزاداندیشی برگزار شد و بر نقش تسهیل‌گری آیین‌نامه و لزوم رفع موانع مشارکت فعال دانشجویان در برگزاری کرسی‌های آزادندیشی تاکید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار