اقدام کور اتحادیه اروپا، مهر تاییدی بر موفقیت دانشجویان بسیجی است/ اقدامات نمایشی تحریم‌گران اثری ندارد
محمدرضا مردانی در واکنش به تحریم بسیج دانشجویی:
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در واکنش به تحریم بسیج دانشجویی در پیامی به رئیس این سازمان، اقدام کور اتحادیه اروپا را مهر تاییدی بر موفقیت دانشجویان بسیجی در به چالش کشیدن نقشه‌ها و نظامات فکری غرب عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار