عملکرد تجهیزات نفتی با ماده‌ای بهبود می‌یابد، که سبک‌تر از هواست
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ساخت آئروژل گرافنی برای استفاده در صنعت خبر داد، ماده‌ای که به گفته ایشان بسیار سبک بوده و می‌تواند به‌عنوان روان‌ساز در تجهیزات خنک‌کننده نفتی استفاده شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار