برگزاری نشست هم‌اندیشی «روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی جهاد دانشگاهی»
رییس جهاد دانشگاهی در نشست هم اندیشی «روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی» اظهار کرد: در مراکز آموزشی جهاددانشگاهی باید به سمت آموزش‌های مهارتی، تخصصی و رشته‌های دارای استقبال حرکت کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار