مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد تا ۲۰ خرداد
انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۱ خرداد آغاز شده و تا شنبه ۲۰ خرداد ادامه خواهد داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار