پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در مسیر بین‌المللی‌سازی / عضویت در IASP تمدید شد
عضویت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در انجمن بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری (IASP) تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار