ضرورت همکاری دولت و مجلس‌در حمایت از مراکز هدایت شغلی‌
مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم مطرح کرد
مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم از ضرورت همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی جهت تقویت و حمایت از مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه‌ها خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار