مجازات‌ جایگزین حبس اقدامی فرهنگی، نوآورانه و تحول آفرین
در نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد مطرح شد
استاندار یزد گفت: تغییر رویکرد دستگاه قضایی در جایگزینی مجازات حبس با روش‌های دیگر، رویکردی فرهنگی در این دستگاه است که باید بیش از پیش ترویج شود، زیرا به مرور زمان آثار خود را در جامعه می‌گذارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار