ارژنگ: اصلی‌ترین وظیفه دانشجو سرعت بخشیدن به جهاد علمی و جهاد تبیین است
معاون امور دانشجویان داخل گفت: اصلی‌ترین وظیفه دانشجو؛ سرعت بخشیدن به جهاد علمی و جهاد تبیین برای ارتقای کشور به قله‌های دانش است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار