زیست‌حسگر گرافنی از مرحله طراحی به مرحله تجاری‌سازی رسیده است
شرکت آرچر متریالز از توسعه محصول زیست‌تراشه خود خبر داد که در حال رسیدن به مرحله تولید انبوه است. این تراشه می‌تواند تشخیص بیماری‌ها را تسریع کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار