بررسی میزان ولع به نوعی مواد محرک توسط محققان دانشگاه امیرکبیر
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پروژه‌ای با تحلیل ارتباط توزیع مکانی جریان tDCS در مغز با تغییر ارتباطات کارکردی بر اساس fMRI در افراد وابسته به آمفتامین میزان ولع افراد به این ماده محرک را بررسی کردند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار