مازندران سراب جوانان بی پارتی
یادداشت|
مازندران در بحث طلاق رده‌های بالای کشور است که این خود نشات گرفته از دلایل بسیاری من جمله بیکاری و عدم اشتغال جوانان، عدم سلامت روانی جامعه و خانواده و عدم برنامه‌های فرهنگی است و در برنامه‌های استانداران استان مغفول مانده است یا در عمل به آن توجه نمی‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار