همکاری صنعتی برای مقابله با تداخل الکترومغناطیسی مخرب
شرکت هیدروگراف کلین پاور (HydroGraph Clean Power) و ای‌ام‌پی شیلد (Emp Shield) برای توسعه محافظ‌های امواج الکترومغناطیس وارد همکاری مشترک شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار