توانمندسازی دانشجویان علوم انسانی و فنی و مهندسی برای حل مساله
در «رقابت سیاستی کاران» صورت می گیرد
رقابت سیاستی مسئله‌محور «کاران» با هدف توانمندسازی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های علوم انسانی و فنی‌مهندسی جهت مواجه و حل مسائل واقعی و کلان کشور برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار