آغاز مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون دکتری وزارت بهداشت
فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی و دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری محور رشته‌های علوم‌پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی از امروز آغاز می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار