طرح تغییر شیوه برگزاری کنکور مغایر قانون اساسی شناخته شد
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: طرح مجلس در خصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز این شورا بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار