ظرفیت دوره تخصص پزشکی ۱۰۰۰ نفر افزایش یافت
اعلام نتایج پنجاهمین آزمون دستیاری نشان می‌دهد که ۱۰۰۰ نفر به ظرفیت دوره تخصص پزشکی کشور افزوده شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار