۱۰ درصد از واحد‌های صنعتی استان غیرفعال هستند
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان کرمان:
مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان کرمان گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ واحد فعال در شهرک‌های صنعتی استان کرمان وجود دارد و ۱۰ درصد از واحد‌های صنعتی استان غیرفعال هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار