از ترویج مدیریت اشرافی تا غمگساری برای مسکن مردم
روزنامه حامی مدیریت اشرافی ناکارآمد در دولت گذشته، اکنون بر اساس نتایج سوء مدیریت همان دولت، روی مشکلات تورمی مانند تورم مسکن موج‌سواری می‌کند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار