سازمان محیط زیست مکلف به بازسازی زیستگاه‌های حساس شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان حفاطت از محیط زیست را مکلف کردند تا نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار