ساختمان جدید دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران به بهره‌برداری رسید
ساختمان جدید دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با حضور سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران، سید احمدرضا دستغیب رییس دیوان محاسبات کل کشور و جمعی از اعضای هیأت علمی به بهره برداری رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار