مطابقت طرح‌های توسعه شهری با اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
با حمایت بنیاد ملی علم ایران بررسی شد
پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با مطالعه موردی کلان شهر تهران موفق به تحلیل و ارزیابی انطباق طرح‌های توسعه شهری با اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار