شناسایی بیش از ۱۲ هزار نامزد در اولین رویداد جایزه معلم
در اختتامیه جایزه معلم مطرح شد.
دبیر رویداد بین المللی جایزه معلم گفت: بیش از ۱۲ هزار نامزد رویداد جایزه معلم، در اولین دوره شناسایی شدند که از بین این افراد، ۹۹ نفر از منتخبین از ۱۷ کشور دیگر بودند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار