ایجاد دو آزمایشگاه تخصصی برای توسعه میادین نفتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر قصد دارد تا در زمینه توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر، دو آزمایشگاه تخصصی را در قالب انعقاد موافقت نامه‌ای ایجاد کند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار