اعضای هشتمین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل علامه طباطبائی(ره)
پس‌ از‌ تشکیل اولین جلسه‌ شورای‌ عمومی‌ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه اعضای‌ شورای‌ مرکزی‌ این‌ انجمن‌ مشخص‌ شدند‌
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار