رویکرد شهید جمهور؛ نگاه به داخل و حکمرانی درون‌زا
یادداشت|
شهید جمهور با تکیه بر رویکرد نگاه به داخل و حکمرانی درون زا، رویکرد‌های برون نگر که دم از وابستگی میزنند را کنار زد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار