گزارش اجرای طرح توانمند سازی مراکز دانشگاهی کشور ارائه شد
در جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها:
جلسه 131 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار