امپریالیسم زبانی
باشگاه دانشجویان/
یکی از عرصه های سلطه فرهنگی کشور مهاجم سلطه و هژمونی زبانی بر سایر کشور ها است که البته خود از ابزار های پنهان جنگ نرم است که کمتر مورد توجه قرار گرفته
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار