موفقیت گروه جهادی دانشگاه بیرجند در جشنواره مالک اشتر
گروه جهادی شهید محمود حسینی ایمنی دانشگاه بیرجند در جشنواره مالک اشتر در سطح دانشجویی موفق به کسب موفق‌ترین گروه جهادی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار