محفل «گرامیداشت شهدای منا» در دانشگاه ایلام برگزار می‌شود
۱۹ آبان؛
محفل انس با قرآن با موضوع ‌«گرامیداشت شهدای قرآنی منا» ۱۹ آبان در دانشگاه ایلام برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار