کشتار و به شهادت رساندن شیعیان نیجریه به هیچ وجه قابل قبول نیست
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های خوزستان:
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های خوزستان در تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه صنعتی شهدای هویزه گفت: کشتار و به شهادت رساندن شیعیان نیجریه به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما ضمن حمایت از شیعیان نیجریه خواستار برخورد جدی با این جریان تکفیری در نیجریه هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار