حضور حداکثری مردم، اصل فراموش شده تبلیغات جناح‌های سیاسی
باشگاه دانشجویان/
انتخابات نزدیک است و احزاب فعال، ارزشی و غیرارزشی، انقلابی و طاغوتی، راستی و چپی همه و همه سرگرم ماراتونی شدند که اصل موضوع را از یاد برده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار