مشکل اقتصاد زمانی حل می‌شود که تئوری‌های اقتصادی اطرافیان دولت تغییر کند
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ: 
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ با بیان اینکه دولت با برجام برجام گفتن و تعریف تمجید‌های الکی و دل خوشی دادن به مردم در صدد حل مشکل اقتصاد است، گفت: مشکل اقتصاد زمانی حل می‌شود که تئوری‌های اقتصادی اطرافیان دولت تغییر کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار