غرب می‌خواهد به دنیا اسلام داعش را نشان بدهد
امام جمعه شیراز:
امام جمعه شیراز گفت: غرب می‌‌خواهد به دنیا اسلام داعش را نشان بدهد و بگوید ما رحمان هستیم؛ چون برخلاف اسلام که شلاق می‌زند ما زندانی می‌کنیم؛ در صورتی که زندان سازنده نیست و اسلام به بازدارندگی معتقد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار