نشریات دانشجویی پیشگامان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هستند
ضیاء هاشمی:
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: در واقع نشریات دانشجویی پیشگامان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار