چگونه متولیان امنیت و مدافعین حقوق بشر تا این اندازه در برابر کشتار انسان‌های بی‌گناه بی‌تفاوت هستند
بهرامزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
مسئول بسیح دانشجویی دانشگاه مازندران گفت: سوم ژوئیه‌ ۱۹۸۸، حوادث به گونه‌ای رقم خورد تا مورخین آینده با کنکاش در اوراق تاریخی این عصر انگشت تعجب به دهان گیرند که چگونه ممکن است متولیان امنیت ملل و مدافعین حقوق بشر تا به این اندازه در برابر کشتار انسان‌های بی‌گناه بی‌تفاوت باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار