حداقل دستمایه تحقیر ملت نباشید
یادداشت دانشجویی/
نمایندگان اگر نمی‌توانند سنگی را از چاه برای ملت در بیاورند، حداقل می‌توانند که برای خودشان و ملت دستمایه تحقیر نیافرینند
ارسال نظرات
آخرین اخبار