مستند پرزیدنت آکتور سینما در دانشگاه تربیت مدرس نقد و بررسی می‌شود
با حضور آخرین سفیر ایران در شوروی؛
مستند پرزیدنت آکتور سینما با حضور آخرین سفیر ایران در شوروی در دانشگاه تربیت مدرس نقد و بررسی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار