دستورالعمل عملیاتی وسایل پرنده بدون سرنشین ابلاغ شد
به منظور ایجاد یکپارچگی برای پذیرش پهپاد؛
دستورالعمل عملیاتی وسایل پرنده بدون سرنشین کنترل از راه دور کشوری ابلاغ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار