۲۰ مؤسسه غیرقانونی در حوزه تخلفات علمی تعطیل شدند
غلامی:
وزیر علوم از برخورد با مؤسسات غیرقانونی در حوزه تخلف علمی و تدوین پایان‌نامه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ مؤسسه غیرقانونی تعطیل شده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار