بیست و یکمین دوره اعزام دانشگاهیان به عتبات امروز ۱۴ مهرماه به پایان می‌رسد
با اعزام بیش از ۱۳ هزار نفر؛
بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان با اعزام بیش از ۱۳ هزار نفر امروز ۱۴ مهر به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار