آزمون تولیمو ۲۶ دی ماه ۹۸ برگزار می‌شود
به روش الکترونیکی؛
دوره ۱۳۹ آزمون (الکترونیکی) زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A۲۰۲۰) صبح روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه ۹۸ برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار