۷۰ درصد اساتید دانشگاه شریف از طرح آموزش الکترونیک استقبال کردند
امینی خبر داد
رئیس گروه آموزش‌های الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف گفت: تاکنون حدود ۷۰ درصد از اساتید و ۴۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف از طرح آموزش الکترونیک استقبال کرده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار