مسئولان برای برطرف شدن مشکل کارگران کنتورسازی قزوین کاری انجام نمی‌دهند
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
کارگر کارخانه کنتورسازی ایران گفت: متاسفانه هیچ کسی کاری برای کارگران کنتورسازی ایران انجام نمی‌دهد؛ با وجود اینکه به قوه قضائیه نامه ارسال کردیم؛ اما هیچ خبری نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار