فاجعه زیست محیطی یک کارخانه / زمین‌های کشاورزی مراغه و بناب در معرض تهدید شرکت کاوه سودا
گزارش |
با شکسته شدن لاگون‌های کارخانه تولیدکننده کربنات سدیم، فاجعه‌ای زیست محیطی رقم خورد؛ به طوری که نزدیک به ۸۰۰ هکتار زمین‌های اطراف دچار آسیب شدند و کشاورزان نیز دیگر نتوانستند از این زمین‌ها استفاده کنند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار