بهبود شرایط اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد ضروری است
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد:
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بر لزوم بهبود شرایط اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار